free html web templates

Naše usluge

Konsalting

Poslovno i poresko savjetovanje je sve više potrebno ne samo pravnim već i fizičkim licima. Svjestni činjenice da je uspješno poslovanje bazirano na dostupnosti pravih informacija, tim Experte razvio je niz usluga za naše klijente.

 Poslovno savjetovanje 

- Transakcione usluge 

- Izradu poslovnih-biznis i investicionih planova 

- Izradu studija izvodljivosti i selekciju računovodstvenog softvera 

- Usluge restruktuiranja preduzeća 

- Spajanje i preuzimanje, zajednička ulaganja 

- Sprovođenje stečajnog postupka i plana reorganizacije u skladu sa zakonom 

- Procjena imovine, obaveza i kapitala 

Uz naš dobar savjet barijere u poslovanju možete okrenuti u svoju korist i smanjiti operativne troškove, generisati nove izvore prihoda, smanjiti poslovne rizike, povećati profitabilnost i time zauzeti bolju poziciju na tržištu. 

Poresko savjetovanje 

Poreske obaveze i obračuni koji su za njih vezani postaju sve kompleksnije i nose sve veće rizike za poslovanje kompanije. Experta vodi računa o Vašim obavezama i pristupa im sa dužnom pažnjom. Ukoliko želite da brigu o obračunu svih neophodnih poreza prepustite nama, možete očekivati kvalitetnu uslugu i blagovremeno informisanje o svim promjenama koje mogu uticati na Vaše poslovanje. Naše usluge poreskog savjetovanja obuhvataju: 

- Poresko planiranje poslovanja 

- Poresku reviziju i kontrolu internih poreskih procedura 

- Tumačenje propisa i davanje stručnih mišljenja, savjetovanje u oblasti primjene zakonske regulative iz oblasti poreza na dobit, poreza na dodatu vrijednost i akciza, poreza na nepokretnost, izbegavanja dvostrukog oporezivanja i drugo 

- Optimizaciju poreskog opterećenja prilikom statusnih promjena i prilikom planiranja raznih transakcija 

- Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih kupaca analizu poreskih implikacija vezano za značajne ugovore i transakcije 

- Identifikovanje vrsta poreza kojima podliježu određene transakcije sa fizičkim i pravnim licima 

Statutarne promjene 

Promjene na tržištu ponekad zahtijevaju prilagođavanje osnivačkih akata kompanije. Najčešće je potrebno napraviti izmjene: naziva firme, djelatnosti, sjedišta, osnivača, direktora, ovlašćenih zastupnika, visine osnivačkog kapitala, itd. Experta Vam može pomoći da napravite potrebne izmjene i da pri tome ne narušite kontinuitet Vašeg poslovanja.


Ostale usluge

Knjigovodstvo

Registracija preduzeća

Stečaj preduzeća

Dozvole strancima


Experta

Agencija za knjigovodstvo i konsalting, Usluge registracije preduzeća i stečaja firmi. Dozvole za boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Profesionalni tim stručnjaka.

Adresa

Cvijetin brijeg bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Kontakt

Tel/Vajber 
+38267220806
E-mejl
office@expertadoo.me